680 | Mijn gelukkige ontmoeting | Francisco de Asís Fernández, Nicaragua

Zwanen - schilderij van Slikarka Laura Campbell
Schilderij van Slikarka Laura Campbell

Mijn gelukkige ontmoeting

Ik had een gelukkige ontmoeting met de zwanen
die heel mijn leven getekend heeft,
een wonderbaarlijk moment tussen het meer en het bos.
Ze hebben de stilte uitgevonden.
De zwanen weten hoe ze in de ziel kunnen kijken
want ze kennen geen woede, ze zijn spiritueel.
Ik liep op het water naast de zwanen,
ik praatte ermee en voelde dat ik de eeuwigheid aanraakte, dat ik eeuwenlang in een extase van verrukking had geleefd
waar alleen de liefde en ik in pasten.

Francisco de Asís Fernández, Nicaragua
Vertaling Germain Droogenbroodt