681 | Wat gebeurd is is gebeurd | Anna Keiko, China

Wat gebeurd is, is gebeurd

Wat gebeurd is, is gebeurd.
Het onvoorspelbare is geschied: het coronavirus.
Het is een storm die lang kan duren,
die bloei en bloesems van de takken breekt.
Overal heerst angst,
de dood is dichtbij, voor iedereen.
Het is een lente van gebroken dromen ─
donkere wolken, droefheid, tranen.
De klok heeft de hemel geraakt.
Hoogmoedige mensen vallen
in de zwarte put die ze zelf hebben gegraven.

Anna Keiko, China

Vertaling Germain Droogenbroodt

uit: “Loneliness in the Blood

Schilderij van David S. Goodsell, USA
RCSB Protein Data Bank